Porównanie Analizatorów Komponentów Składu Ciała

PORÓWNANIE METOD ANALIZY SKŁADU CIAŁA

waga-analizator-tkanka-tłuszczowa-BMI-masa-ciala-tanita-mc180MA


Wnioski:
Analizator tkanki tłuszczowej Tanita TBF 310 uzyskał w badaniach najwyższy wskaźnik korelacji z niskim błędem standardowym SEE = 2.74% w porównaniu do SEE 4.40 % dla analizatora BC i 5.24% dla analizatora Futrex. Korelacja wyników na poziomie 96% dla TANITA TBF 310 i metody DEXA pozwala stwierdzić iż pomiar tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka za pomocą metody bioimpedancji BIA jest wystarczająco dokładny


STRESZCZENIE

Cel Badań:

Porównanie dokładności wagi analizatora TANITA z innymi urządzeniami. Jest wiele metod i urządzeń do pomiaru składu ciała, którą pozwalają w prosty i nieinwazyjny sposób oszacować komponenty składu ciała. Futrex-5000(A), The Body Comp Scale (American Weights and Measures) i TANITA (TBF-310) są urządzeniami opartymi na podobnej zasadzie pomiaru. W celu określenia całkowitego składu ciała, pomiary Futrex polegają na analizie tkanek bliską podczerwienią, podczas gdy The Body Comp Scale (BC Scale) i TBF-310 używają właściwości przewodnictwa prądu elektrycznego przepływającego przez ramiona albo nogi. Celem badań było porównanie pomiarów tkanki tłuszczowej oszacowanych przez te trzy urządzenia z pomiarami tkanki tłuszczowej za pomocą aparatury DXA, Lunar DPX działającej w oparciu o absorpcję podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Badania były oparte na pomiarach 21 osób w różnym wieku (średnia ± SD, 53 ± 15 lat) i BMI (28.0 ± 4.2 kg/m2). Współczynniki korelacji Pearsona (r) dla wszystkich metod użytych do określenia procentowej ilości tkanki tłuszczowej, zostały przedstawiony w poniższej tabeli:

Wyniki Badań:

Krzywe regresji trzech badanych technik nie różniły się znacząco od krzywych pomiarowych uzyskanych za pomocą metody DXA. Jakkolwiek,pomiary tkanki tłuszczowej wykonane analizatoremTANITA TBF-310 wykazały najwyższą korelację z niskim wskaźnikiem SEE=2.74% w porównaniu do SEE 4.40% dla analizatora BC i 5.24% dla analizatora Futrex. Wywnioskowaliśmy, że aktualne metody pomiarowe składu ciała różnią się dokładnością w porównaniu do DXA.FUTREX % FAT
(Tkanka tłuszczowa %)
BC SCALE % FAT TBF 310 % FAT DXA % FAT
FUTREX % FAT - - - -
BC SACLE % FAT 0.684* - - -
TBF 310 % FAT 0.782* 0.952* - -
DXA % FAT 0.841* 0.891* 0.959* -F, Ruhiano, C. Nunez & S.B. HcymsfiulcL Obcsity Research Center, SI. Luke's /Roosevelt Hospital, Columbia University, NY, NY 10025 Presented as "Poster" at the International Symposium on Invivo Body Composition Studies, 1999, Brookhaven National Laboratory. Research reprinted by permission. © 1999 S.B.Heymsfield

Całkowita analiza komponentów ciała człowieka składa się
z ilościowych informacji mówiących jaka jest tkanka tłuszczowa, ilość wody w organizmie oraz jaka jest masa mięśni.
Masa mięśni oraz zachowanie jej na jak najwyższym poziomie w trakcie procesu odchudzania jest jednym z ważniejszych wyzwań jakie powinna podjąć osoba chcąca stracić wagę. Znaczną poprawę dokładności obliczania wskaźnika Basal Metabolic Rate, japońska firma TANITA
w przeciwieństwie do większości firm produkujących tanie analizatory i wagi, uzyskała biorąc w procesie pomiaru pod uwagę nie tylko wiek, płeć,wagę, wzrost ale opatentowane formuły Tanita uwzględniły dodatkowo masę tkanki beztłuszczowej co zapewnia wyższy stopień dokładności oszacowania wskaźnika BMR w porównaniu
z poprzednimi algorytmami obliczającymi tego typu wskaźniki.

TANITA TBF 310 Specyfikacja techniczna

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

  • Całkowita zawarto¶ć wody w kg
  • Całkowita zawarto¶ć wody w organizmie w %
  • Masa tkanki tłuszczowej w procentach %
  • Masa tkanki tłuszczowej w kilogramach kg
  • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
  • Indeks masy ciała
  • Masa kości w kilogramach kg
  • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mię¶ni)
  • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
  • BMR - Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal

Każdy profesjonalny analizator tłuszczu mięśni wody i kości TANITA posiada atest i potwierdzenie do klinicznego zastosowania. Posiada również certyfikat 93/42 EEC ( unijna norma dla urz±dzeń medycznych). Dystrybutor TANTA w Polsce firma Medkonsulting