Bioimpedancja i terminy związane z pomiarem tkanki tłuszczowej

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy związane z bioimpedancją i pomiarem tkanki tłuszczowej za pomocą analizatorów Tanita

BCM

(body cell mass ) masa komórkowa ciała – wskazuje przede wszystkim masę mięśni i organów wewnętrznych (z wyłączeniem tkanki tłuszczowej): jej zmiany są charakterystyczne dla niektórych chorób przewlekłych, takich jak AIDS czy choroba nowotworowa

BIA

(bioelectrical impedance analysis ) analiza impedancji bioelektrycznej to nieinwazyjna metoda pozwalająca na określenie ilości wody w ciele, a następnie jego składu na drodze analizy wypadkowego oporu elektrycznego, jaki wykazuje ciało wobec przepuszczonego przez nie prądu o niskim natężeniu i wysokiej częstotliwości

BMI

(body mass index ) wskaźnik masy ciała – znany również jako wskaźnik Queteleta II, obliczany poprzez podzielenie masy ciała w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach, wskazujący dość ogólnie na prawidłowość lub zaburzenie masy ciała, niepozwalający jednak na określenie składu ciała

BMR

(Basal metabolic rate) podstawowa przemiana materii

ECW

(extra cellular water) woda zewnątrzkomórkowa

FFM

(fat free mass ) beztłuszczowa masa ciała jest tożsama z masą mięśni i organów wewnętrznych bez tkanki tłuszczowej

FM

(fat mass) masa tkanki tłuszczowej w organizmie

Hydrodensytometria

metoda do oznaczania składu ciała przez ważenie pod wodą, ta metoda pozwala na dokładne określenie objętości, a zatem i gęstości ciała ludzkiego. Pozwala to na odpowiednie obliczenia także zawartości tłuszczu (FM)

ICW

(intra cellular water ) woda wewnątrzkomórkowa jest zawarta głównie w mięśniach i narządach wewnętrznych (w bardzo niewielkim stopniu w tkance tłuszczowej)

Impedancja bioelektryczna

opór elektryczny wypadkowy ciała, całkowita „przeszkoda”, jaką tkanki ciała stanowią dla przepływającego przez nie prądu, wyrażana w omach

MF-BIA

(multi frequency bioimpedance analysis) analiza bioimpedancji elektrycznej przy użyciu prądu o zmiennej częstotliwości (zwykle z przedziału 5-200 kHz w nowych analizatorach do 1000 kHz) Analizator MF BIA to np. TANITA MC 980

Pletyzmografia impedancyjna

to badanie zmian objętości krwi w kończynach, klatce piersiowej lub innych obszarach ciała na podstawie zmian impedancji bioelektrycznej, mająca zastosowanie m. in. w diagnostyce kardiologicznej

Reaktancja bioelektryczna

opór elektryczny czynny ciała związany z pojemnością elektryczną błon komórkowych, powodujący przesunięcie fazy prądu względem napięcia, wyrażany w omach (stanowi ok. 10% wartości impedancji)

Rezystancja bioelektryczna

opór elektryczny bierny ciała związany z oporem właściwym składników ciała, wyrażany w omach (stanowi przeważającą część wartości impedancji)

SF-BIA

(single frequency bio-impedance analysis ) najczęściej stosowana analiza bioimpedancji elektrycznej przy użyciu jednej częstotliwości prądu (zwykle 50 kHz)

TBW

(total body water ) całkowita ilość wody w organizmie której wartość odzwierciedla przede wszystkim masę beztłuszczową ciała