Urządzenia mierzące BIA

Urządzenia mierzące BIA można podzielić ze względu na liczbę elektrod oraz na używane częstotliwości.

Stosuje się systemy dwu-, cztero-, a nawet ośmio- elektrodowe , z użyciem elektrod powierzchniowych, przy rozmaitych konfiguracjach elektrod, na przykład w połączeniu noga–noga, noga–ręka, ręka–ręka itp.Najczęściej stosuje się system tetrapolarny w układzie przeciw stronnym, gdzie dwie elektrody umieszcza się w okolicach nadgarstka/przedramienia badanego,a dwie kolejne koło kostki nogi (większość poważnych badań z użyciem BIA wykorzystuje właśnie taki system).

Ważnym czynnikiem w badaniu metodą BIA jest użyta częstotliwość prądu. Przy częstotliwościach niskich lub bliskich zeru prąd nie przechodzi przez barierę błony komórkowej, która działa jak izolator, podczas gdy przy bardzo wysokich częstotliwościach błona komórkowa zachowuje się jak niemal doskonały kondensator, a zatem całkowita rezystancja ciała odzwierciedla zarówno objętość wody wewnątrz, jaki zewnątrzkomórkowej. Warto zauważyć, że przy częstotliwości 50 kHz, a taka jest najczęściej używana w aparatach BIA o jednej częstotliwości prądu, prąd przechodzi zarówno przez płyn wewnątrz-, jak i zewnątrzkomórkowy i uzyskuje się średnią ważoną ich rezystancji, która ma kluczowe znaczenie dla badania BIA, ponieważ reaktancja stanowi około 10% otrzymanej impedancji. Analizatory produkowane przez japońską firmę TANITA spełniają wszystkie te kryteria. Tanita Coropration jest twórcą najbardziej zaawansowanych technologii pomiarowych w oparciu o zasadę BIA.