Wielozadaniowy Analizator Składu Masy Ciała <b>MC-980 MA</b> Segmentowy Wieloczęstotliwościowy Analizator Składu Ciała <b>MC-780 MA</b> Analizator tkanki tłuszczowej <b>VISCAN AB140</b> Analizator Masy Ciała <b>BC-1000</b> z wyświetlaczem <b>D-1000</b> Segmentowy Analizator Masy Ciała <b>BC-545 N</b> Segmentowy Wieloczęstotliwościowy Analizator Składu Ciała <b>MC-780 MA</b> Przenośny Analizator Składu Ciała <b>BC-420 S MA</b>

Porównanie Analizatorów Komponentów Składu Ciała

PORÓWNANIE METOD ANALIZY SKŁADU CIAŁA

waga-analizator-tkanka-tłuszczowa-BMI-masa-ciala-tanita-mc180MA


Wnioski:
Analizator tkanki tłuszczowej Tanita TBF 310 uzyskał w badaniach najwyższy wskaźnik korelacji z niskim błędem standardowym SEE = 2.74% w porównaniu do SEE 4.40 % dla analizatora BC i 5.24% dla analizatora Futrex. Korelacja wyników na poziomie 96% dla TANITA TBF 310 i metody DEXA pozwala stwierdzić iż pomiar tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka za pomocą metody bioimpedancji BIA jest wystarczająco dokładny


STRESZCZENIE

Cel Badań:

Porównanie dokładności wagi analizatora TANITA z innymi urządzeniami. Jest wiele metod i urządzeń do pomiaru składu ciała, którą pozwalają w prosty i nieinwazyjny sposób oszacować komponenty składu ciała. Futrex-5000(A), The Body Comp Scale (American Weights and Measures) i TANITA (TBF-310) są urządzeniami opartymi na podobnej zasadzie pomiaru. W celu określenia całkowitego składu ciała, pomiary Futrex polegają na analizie tkanek bliską podczerwienią, podczas gdy The Body Comp Scale (BC Scale) i TBF-310 używają właściwości przewodnictwa prądu elektrycznego przepływającego przez ramiona albo nogi. Celem badań było porównanie pomiarów tkanki tłuszczowej oszacowanych przez te trzy urządzenia z pomiarami tkanki tłuszczowej za pomocą aparatury DXA, Lunar DPX działającej w oparciu o absorpcję podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Badania były oparte na pomiarach 21 osób w różnym wieku (średnia ± SD, 53 ± 15 lat) i BMI (28.0 ± 4.2 kg/m2). Współczynniki korelacji Pearsona (r) dla wszystkich metod użytych do określenia procentowej ilości tkanki tłuszczowej, zostały przedstawiony w poniższej tabeli:

Wyniki Badań:

Krzywe regresji trzech badanych technik nie różniły się znacząco od krzywych pomiarowych uzyskanych za pomocą metody DXA. Jakkolwiek,pomiary tkanki tłuszczowej wykonane analizatoremTANITA TBF-310 wykazały najwyższą korelację z niskim wskaźnikiem SEE=2.74% w porównaniu do SEE 4.40% dla analizatora BC i 5.24% dla analizatora Futrex. Wywnioskowaliśmy, że aktualne metody pomiarowe składu ciała różnią się dokładnością w porównaniu do DXA.FUTREX % FAT
(Tkanka tłuszczowa %)
BC SCALE % FAT TBF 310 % FAT DXA % FAT
FUTREX % FAT - - - -
BC SACLE % FAT 0.684* - - -
TBF 310 % FAT 0.782* 0.952* - -
DXA % FAT 0.841* 0.891* 0.959* -F, Ruhiano, C. Nunez & S.B. HcymsfiulcL Obcsity Research Center, SI. Luke's /Roosevelt Hospital, Columbia University, NY, NY 10025 Presented as "Poster" at the International Symposium on Invivo Body Composition Studies, 1999, Brookhaven National Laboratory. Research reprinted by permission. © 1999 S.B.Heymsfield

Całkowita analiza komponentów ciała człowieka składa się
z ilościowych informacji mówiących jaka jest tkanka tłuszczowa, ilość wody w organizmie oraz jaka jest masa mięśni.
Masa mięśni oraz zachowanie jej na jak najwyższym poziomie w trakcie procesu odchudzania jest jednym z ważniejszych wyzwań jakie powinna podjąć osoba chcąca stracić wagę. Znaczną poprawę dokładności obliczania wskaźnika Basal Metabolic Rate, japońska firma TANITA
w przeciwieństwie do większości firm produkujących tanie analizatory i wagi, uzyskała biorąc w procesie pomiaru pod uwagę nie tylko wiek, płeć,wagę, wzrost ale opatentowane formuły Tanita uwzględniły dodatkowo masę tkanki beztłuszczowej co zapewnia wyższy stopień dokładności oszacowania wskaźnika BMR w porównaniu
z poprzednimi algorytmami obliczającymi tego typu wskaźniki.

TANITA TBF 310 Specyfikacja techniczna

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Całkowita zawarto¶ć wody w kg
 • Całkowita zawarto¶ć wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach %
 • Masa tkanki tłuszczowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
 • Indeks masy ciała
 • Masa kości w kilogramach kg
 • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mię¶ni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • BMR - Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal

Każdy profesjonalny analizator tłuszczu mięśni wody i kości TANITA posiada atest i potwierdzenie do klinicznego zastosowania. Posiada również certyfikat 93/42 EEC ( unijna norma dla urz±dzeń medycznych). Dystrybutor TANTA w Polsce firma Medkonsulting

 

Waga i analizator BC 1000 firmy TANITA to nowatorskie rozwiązanie BIA w dziedzinie analizy tkanki tłuszczowej, mięśni, kości oraz wody w ciele człowieka za pomocą metody BIA.

waga-analizator-tkanka-tłuszczowa-BMI-masa-ciala-tanita-bc1000 Japonski producent wagi BC 1000 firma TANITA prezentuje analizator składu masy ciała nowej generacji. Zastosowano w BC 1000 unikalną technologię wykorzystującą metodę bioimpedancji elektrycznej BIA , a także najnowszą bezprzewodową technologie w dziedzinie komunikacji urządzeń bez potrzeby ingerencji użytkownika dzięki czemu pomiar tkanki tłuszczowej, wody czy tez masy kości jest prosty szybki a co najważniejsze dokładny.

Tanita we współpracy ze znaną z technologii komunikacyjnych i nawigacji satelitarnej, firmą GARMIN zastosowała w tym modelu protokół komunikacji oparty na oprogramowaniu ANT + USB Stick.
BC 1000 jest kompatybilna z Garmin Connect, Garmin Traning Center oraz zegarkami treningowymi GARMIN model F60, FR61, FR310, które służą do wyświetlania i przechowywania informacji o zmierzonej tkance tłuszczowej, mięśniowej oraz wskaźnikach pomiarowych jak BMI , Visceral Fat, BMA - Wiek metaboliczny.

Wynik analizy komponentów ciała jest możliwa natychmiast po wykonanym pomiarze.
Sam pomiar tkanki tłuszczowej, na wadze TANITA , trwa około kilkanaście sekund, a dane są przesyłane bez ingerencji użytkownika do zdalnego urządzenia wyświetlającego. Jeden z wielu patentów Tanity jak np. system pomiaru tkanki tłuszczowej za pomocą 4 elektrod, tworzą z analizatora BC 1000 perfekcyjne narzędzie do analizy składu ciała. Zaimplementowany algorytm obliczeniowy pozwala na bardzo dokładne oznaczenie tkanki tłuszczowej i mięśniowej w ciele człowieka

Dokładność pomiaru tłuszczu wynosi 0,1% , mięśni 100g, wody 0,1% . W BC 1000 maksymalna waga dopuszczalna wynosi w aż 200 kg !
Całkowita analiza - dla całego ciała składa się z ilościowych informacji mówiących, jaka jest zawartość tkanki tłuszczowej, jaka jest ilość wody w organizmie, jaka jest waga kości.

TANITA z dumą prezentuje w najnowszym BC 1000 znaczną poprawę dokładności obliczania wskaźnika Basal Metabolic Rate.

W przeciwieństwie do większości tanich analizatorów i wag produkowanych przez inne firmy nie tylko bierze się pod uwagę, wiek, płeć,wagę lecz opatentowane formuły Tanita zaimplementowane w BC 1000 biorą pod uwagę dodatkowo masę tkanki beztłuszczowej co zapewnia wyższy stopień dokładności w porównaniu z wcześniejszymi metodami pomiaru BMR

Analizator składu masy ciała TANITA wykonuje pełny pomiar tłuszczu w czasie około kilkunastu sekund.
Wszystkie cyfrowe analizatory komponentów ciała produkowane przez firmę Tanita wykorzystują system ważenia zbudowany w oparciu o specjalny przetwornik umieszczony w platformie wagowej, konwertujący siłę na sygnał elektryczny.

Ta technologia pozwala na zagwarantowanie absolutnej precyzji i niewiarygodnej żywotności wagi (do 300.000,00 pomiarów bez konieczności wykonania ponownej kalibracji).Również dokładność pomiarów za pomocą technologii "One load cell" gwarantuje nam, ze waga - analizator BC 1000 będzie przez cały czas pokazywał nam wagę z dokładnością gwarantowaną przez producenta 100 gram .

TANITA BC 1000 Specyfikacja techniczna

 • Dokładność pomiaru: 100 gram
 • Dopuszczalny ciężar: 200 kg
 • Pamięć dla 4 osób
 • Tryby: dorosły, dziecko, sportowiec
 • Kolor: Szkło/srebro
 • Zasilanie: Baterie AA ( w komplecie)
 • Interfejs: ANT+ USB Stick
 • Ilość elektrod: 4 (przezroczyste)
 • Komunikacja z GARMIN F60, FR61, FR310

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Całkowita zawartość wody w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach %
 • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
 • BMI Indeks masy ciała
 • Masa kości w kilogramach kg
 • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej - 49 poziomów
 • BMR - Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal

Waga analizator tłuszczu mięśni wody i kości BC 1000 TANITA posiada atesty i wymagane normy unijne dla wag. Dystrybutorem Tanita i wagi BC 1000 w Polsce jest firma Medkonsulting

 

Tanita waga i analizator MC 180 MA nowa jakość BIA w badaniu tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej oraz wody.

waga-analizator-tkanka-tłuszczowa-BMI-masa-ciala-tanita-mc180MA Tanita producent japoński MC180 MA prezentuje nowej generacji analizator składu masy ciała. Zastosowano w MC 180MA unikalną technologię wykorzystującą metodę bioimpedancji elektrycznej BIA i prąd o różnych częstotliwościach, które są zmieniane w trakcie pomiaru dzięki czemu pozwalają na dokładniejsze wyniki oraz zwiększenie powtarzalności otrzymanych rezultatów. Tanita zastosowała w tym modelu jako ekran przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny kolorowy panel dotykowy i zaimplementowanym intuicyjne menu co pozwala na szybkie i łatwe wprowadzenie danych takich jak wzrost, wiek, płeć, wiek. Bardzo dobrze rozwiązana graficzna interpretacja wyników w przejrzysty i czytelny sposób umożliwia wyświetlanie mierzonych parametrów takich jak tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, waga kości, waga wody w organizmie. Analiza tych komponentów masy ciała jest możliwa natychmiast po pomiarze. Sam pomiar tkanki tłuszczowej na wadze TANITA trwa około 20 sekund Jeden z wielu patentów Tanity jak system pomiaru tkanki tłuszczowej za pomoca 8 elektrod, tworzą z analizatora MC 180 MA perfekcyjne narzędzie do analizy masy ciała. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus) Dokładność pomiaru tłuszczu , mięsni i wody wynosi aż 50 gramów! a maksymalna waga dopuszczalna wynosi w MC 180 MA 270 kg ! Umożliwia to specjalistom z dziedziny ochrony zdrowia bardziej precyzyjnie określić ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej a zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej (visceralnej) umiejscowionej we wnętrzu jamy brzusznej. Całkowita analiza - dla całego ciała składa się z ilościowych informacji mówiących jaka jest tkanka tłuszczowa, ilość wody w organizmie z podziałem na wewnątrz komórkową ICW i zewnątrz komórkową ECW( niezwykle przydatne dla lekarzy w badaniu osób chorych gdy wymagana jest analiza wody w organizmie przy obrzękach ) TANITA z dumą prezentuje w modelu BC 418 MA znaczną poprawę dokładności obliczania wskaźnika Basal Metabolic Rate. W przeciwieństwie do większości tanich analizatorów i wag produkowanych przez innych nie tylko bierze sie pod uwagę, wiek, płeć,wagę, opatentowane formuły Tanita biorą pod uwagę dodatkowo masę tkanki beztłuszczowej co zapewnia wyższy stopień dokładności w porównaniu z dotychczasowym BMR Dzięki wykorzystaniu 8 polarnych elektrod, TANITA BC-418 segmentowa analiza masy ciała może pokazać osobne odczyty tkanki mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej na prawą rękę, lewe ramię, tułów, prawa noga i lewa noga. Analizator oczywiście pozwala na uzyskanie pełnego profilu składu ciała badanej osoby w czasie około 20 sekund w tym waga, procent tkanki tłuszczowej,masę tkanki tłuszczowej w kilogramach, wskaźnik masy ciała tzw. BMI, tkankę beztłuszczową, masy mięśniowej, całkowitą masę wody, wskaźnik BMR. Dodatkowe porty komunikacyjne jakie ma wbudowane waga analizator TANITA MC 180 MA pozwalają na podłączenie wagi analizatora do dowolnego komputere wyposażonego w jakikolwiek z systemów Windows lub Linux, a także bezpośrednio do drukarki umożliwiając kolorowy wydruk bez konieczności instalowania komputera. Profesjonalny Analizator składu masy ciała TANITA wykonują pełny pomiar tłuszczu w czasie około 20 sekund. Wszystkie profesjonalne modele produkowane przez Tanita wykorzystują system ważenia zbudowany w oparciu o specjalny przetwornik umieszczony w platformie wagowej, konwertujący siłę na sygnał elektryczny. Ta technologia pozwala na zagwarantowanie absolutnej precyzji i niewiarygodnej żywotności (do 300.000,00 pomiarów bez konieczności wykonania ponownej kalibracji).

TANITA MC 180 MA Specyfikacja techniczna

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Całkowita zawartość wody w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach %
 • Masa tkanki tłuszczowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
 • Indeks masy ciała
 • Masa kości w kilogramach kg
 • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • BMR - Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal

Segmentowy odczyt osobny dla każdej kończyny ( noga lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus) zawiera:

 • Wskaźnik masy mięśniowej
 • Masa mięśni w kilogramach (kg)
 • Tkanka tłuszczowa w procentach (%)
 • Tkanka tłuszczowa w kilogramach (kg)
 • Reaktancja/rezystancja

Waga analizator tłuszczu mięśni wody i kośći BC 180 MA TANITA posiada atest i potwierdzenie do klinicznego zastosowania. Posiada certyfikat 93/42 EEC ( unijna norma dla urządzeń medycznych). Dystrybutor TANTA na Polskę firma Medkonsulting

 

Waga i analizator BC 418 MA przełom w dziedzinie utraty tkanki tłuszczowej i kształtowania sylwetki

Dodatkowe 4 elektrody zamocowane w uchwytach do rąk i dodane do standardowej platformy też z 4 elektrodami TANITA dające razem system 8 elektrod tworzą z analizatora BC 418 perfekcyjne narzędzie do analizy masy ciała. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus) Umożliwia to specjalistom z dziedziny ochrony zdrowia bardziej precyzyjnie określić ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej a zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej (visceralnej) umiejscowionej we wnętrzu jamy brzusznej. TANITA z dumą prezentuje w modelu BC 418 MA znaczną poprawę dokładności obliczania wskaźnika Basal Metabolic Rate. W przeciwieństwie do większości tanich analizatorów i wag produkowanych przez innych nie tylko bierze sie pod uwagę, wiek, płeć,wagę, opatentowane formuły Tanita biorą pod uwagę dodatkowo masę tkanki beztłuszczowej co zapewnia wyższy stopień dokładności w porównaniu z dotychczasowym BMR Dzięki wykorzystaniu 8 polarnych elektrod, TANITA BC-418 segmentowa analiza masy ciała może pokazać osobne odczyty tkanki mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej na prawą rękę, lewe ramię, tułów, prawa noga i lewa noga. Analizator oczywiście pozwala na uzyskanie pełnego profilu składu ciała badanej osoby w czasie około 20 sekund w tym waga, procent tkanki tłuszczowej,masę tkanki tłuszczowej w kilogramach, wskaźnik masy ciała tzw. BMI, tkankę beztłuszczową, masy mięśniowej, całkowitą masę wody, wskaźnik BMR

"Wszystko w jednym " - zwarta kolumna konstrukcji zakończona panelem sterującym z wbudowaną drukarką, sprawia, że BC-418 jest idealny do użytku w każdym praktycznie pomieszczeniu czy gabinecie. Profesjonalne Analizatory składu masy ciała TANITA wykonują pełny pomiar składu ciała w czasie około 20 sekund. Wszystkie profesjonalne modele produkowane przez Tanita wykorzystują system ważenia zbudowany w oparciu o specjalny przetwornik umieszczony w platformie wagowej, konwertujący siłę na sygnał elektryczny. Ta technologia pozwala na zagwarantowanie absolutnej precyzji i niewiarygodnej żywotności (do 300.000,00 pomiarów bez konieczności wykonania ponownej kalibracji).

TANITA BC 418 MA Specyfikacja techniczna

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Całkowita masa ciała w kg
 • Całkowita zawartość wody w kg
 • TBW - Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w %
 • FM - Masa tkanki tłuszczowej w kg
 • FFM - Masa tkanki beztłuszczowej
 • MM - Masa tkanki mięśniowej w kg
 • BMI Indeks masy ciała
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej ( wisceralnej)
 • BMR Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal

Segmentowy odczyt dla każdej kończyny ( noga lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus) zawiera:

 • Wskaźnik masy mięśniowej
 • Masa mięśniowa kg
 • Masa tkanek beztłuszczowych
 • Tkanka tłuszczowa %
 • Impedancja dla poszczególnych segmentów ciała

Analizator BC 418 MA TANITA posiada atest i potwierdzenie do klinicznego zastosowania. Posiada certyfikat 93/42 EEC ( unijna norma dla urządzeń medycznych).

 

 

Zasada obliczania tkanki tłuszczowej

Obliczanie tkanki tłuszczowej w %

Wykorzystamy do obliczenia zawartości tkanki tłuszczowej w naszym organiźmie wzór empiryczny przedstawiony przez dwóch naukowców zajmujących się analizą masy ciała.

Lukaskiego i Bolonchuka

Wzór za pomocą którego wyliczymy całkowitą objętość wody w organizmie (TBW) jest nastepujacy:

TBW = 0.372 (S ² ÷ R) + 3,05 (Sex) + 0,142 (W) - 0,069 (Wiek)

S = wysokość w centymetrach

R = rezystancja w

W = waga w kg

Sex = Płeć Mężczyzna = 1 Kobieta = 0

Wiek = Wiek podawany w latach

Aby zobaczyć jak to działa w praktyce weźmy konkretny przykład:

czytaj więcej
 


Strona 2 z 3
Bioimpedancja i terminy związane z pomiarem tkanki tłuszczowej

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy związane z bioimpedancją i pomiarem tkanki tłuszczowej za pomocą analizatorów Tanita

BCM

(body cell mass ) masa komórkowa ciała – wskazuje przede wszystkim masę mięśni i organów wewnętrznych (z wyłączeniem tkanki tłuszczowej): jej zmiany są charakterystyczne dla niektórych chorób przewlekłych, takich jak AIDS czy choroba nowotworowa
czytaj więcej
 
Tanita BC 420 albo dobra strategia to podstawa skutecznego odchudzania

Nikogo nie trzeba dziś zachęcać do walki ze zbędnymi kilogramami. Szczupła sylwetka to współczesny synonim młodości, siły charakteru, piękna. Niemalże wszędzie znaleźć można rady, dzięki którym szybko i bez wysiłku można stracić kilka zbędnych kilogramów. Zanim jednak zaczniemy dietę cud, zastanówmy się, czy warto jest tracić na nie czas? Odchudzanie to dość skomplikowany proces, o którego sukcesie świadczy nie to, jak szybko uda nam się zgubić zbędne kilogramy, ale to, jak długo uda nam się utrzymać linię.

czytaj więcej
 
Zapotrzebowanie energii (kcal)

Oprócz samej kaloryczności należy zadbać również o czas spożywania posiłków oraz ich skład. Warto pamiętać, że okres dojrzewania wiąże się zarówno ze zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze,

czytaj więcej
 
Urządzenia mierzące BIA

Urządzenia mierzące BIA można podzielić ze względu na liczbę elektrod oraz na używane częstotliwości.

Stosuje się systemy dwu-, cztero-, a nawet ośmio- elektrodowe

czytaj więcej